Darowizny i 1% dla OPP

autor Ala Bart
11 x czytano

Od 1 stycznia 2004 roku podatnicy mają możliwość dokonywania odliczeń podatkowych z tytułu wspierania organizacji pozarządowych.

Podstawy prawne

W 2003 roku ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadzono możliwość finansowego wspierania organizacji pozarządowych w postaci darowizny lub przekazania części podatku wynikającego z rocznego rozliczenia pit dla OPP. Obie formy wsparcia nie są równoważne, inaczej traktowane są darowizny, a odrębnie możliwość przekazania 1% naliczonego podatku. Szczegółowe wytyczne dotyczące zarówno darowizn jak i przekazywania 1% opisane są w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Definicja darowizny

Definicje słownikowe określają darowiznę jako „umowę, mocą której jedna strona (właściciel) oddaje daną rzecz drugiej stronie dobrowolnie i bezpłatnie” lub „pieniądze lub majątek, które ktoś przekazał dobrowolnie jakiejś osobie lub instytucji, zwykle na podstawie pisemnej umowy”. W Kodeksie cywilnym natomiast zawarte jest określenie darowizny jako „formy umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku”.

Należy tu zwrócić uwagę na sformułowania: dobrowolnie i kosztem swego majątku. Darowizna ma miejsce wtedy, gdy dobrowolnie przekazujemy część swojej własności, dzielimy się swoim majątkiem.
Jaka organizacja może otrzymać darowiznę.

Wszystkie stowarzyszenia, fundacje, towarzystwa, kluby, związki, zrzeszenia mające osobowość prawną mogą być beneficjentami darowizny. Możemy przekazać darowiznę każdej organizacji pozarządowej pod warunkiem, że jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Darowizny przekazane tym organizacjom będą stanowić podstawę do odliczeń podatkowych w rocznym rozliczeniu pit (według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Ulgi w PIT z tytułu darowizn

Ekspert z portalu pitax.pl (https://www.pitax.pl/) potwierdza, że ulgi podatkowe to zachęta ze strony państwa do przekazywania darowizn. Podstawę obliczenia podatku dochodowego (a tym samym kwotę należnego podatku) – możemy do pewnej wysokości zmniejszyć w rozliczeniu pit o ile wcześniej jakąś sumę pieniędzy przekazaliśmy w formie darowizny określonej w prawie organizacji lub instytucji.

Odpisy z tytułu darowizny opisane są w artykule 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z zapisami w tym artykule podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot m.in. darowizn przekazanych w rozliczanym roku podatkowym na rzecz organizacji pozarządowych, które realizują cele określone w art. 4. ustawy o działalności pożytku publicznego oraz na cele kultu religijnego.

Mężczyzna korzystający z programu do pitów

1% dla organizacji pożytku publicznego

Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadzona została możliwość przekazania nie tylko darowizny, ale też 1% należnego fiskusowi podatku. Jest to szczególna forma wsparcia tylko i wyłącznie organizacji posiadających status pożytku publicznego.

1% przekazane OPP nie uszczupla naszego majątku, nie mieści się w definicji darowizny.

Kwota 1% jest to jedna setna część podatku należnego fiskusowi. Jeśli nie zdecydujemy się na przekazanie 1% organizacji pożytku publicznego, pieniądze trafią do wspólnej kasy państwowej. Mamy jednak możliwość samodzielnego decydowania o tym, kto otrzyma 1% podatku dochodowego obliczonego od naszych dochodów. W takim przypadku nie minister finansów, a my sami rozporządzamy 1% naszego podatku.

Z tytułu przekazania 1% należnego podatku nie dokonujemy odliczeń od dochodu, nie przysługują nam ulgi podatkowe.

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest przewidziane, że zmniejszenie podatku o 1% może być zastosowane, jeżeli dokonane wpłaty nie zostały odliczone od dochodu na podstawie przepisów o darowiznach.

Podstawowe różnice między darowizną a 1% dla OPP

Są zatem dwie zasadnicze różnice między darowizną, a mechanizmem 1%:

  1. Darowizny przekazujemy z własnego majątku, natomiast kwota 1% przekazywana jest z kwoty należnego podatku (czyli tego, który i tak trzeba odprowadzić do urzędu skarbowego);
  2. Darowizny przekazujemy samodzielnie w trakcie roku podatkowego, natomiast 1% przekazywany jest na konto organizacji za pośrednictwem urzędu skarbowego w ciągu 3 miesięcy po złożeniu rocznego rozliczenia pit przez podatnika (który w swoim formularzu PIT złożył wniosek – przez wypełnienie odpowiednich rubryk na formularzu pit – aby 1% jego podatku należnego powędrował do wybranej przez podatnika organizacji pożytku publicznego).

Darowizny i 1% w rozliczeniu PIT 2017

Odliczenia z tytułu darowizn oraz przekazanie 1% podatku może być prostsze, gdy zdecydujemy się na rozliczenie pit przez internet, np. z programem PITax.pl Łatwe podatki. Program do rozliczenia pit podpowiada najlepsze rozwiązania, ułatwia wszystkie wyliczenia z uwzględnieniem przysługujących limitów. W programie znajdziemy KRS organizacji pożytku publicznego, którą chcemy wspomóc 1%.

W 2017 roku możemy wysyłać pit elektronicznie o dowolnej porze w każdy dzień tygodnia. System e-Deklaracje czynny jest całą dobę. Urząd skarbowy online potwierdzi otrzymanie naszego pit przez internet Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO).

podobne tematycznie

2 komentarze

Ewelina 20 stycznia 2017 - 07:52

Po przeczytaniu artykułu wszytsko juz wiem o 1% dla organizacji pożytku publicznego. Dzieki, przyda się, bo na pewno będę przekazywać swój 1% dla potrzebujących wsparcia, może hospicja?

odpowiedz
Dorotka 20 stycznia 2017 - 07:56

Przekazywanie 1% podatku to świetna okazja do wsparcia osób, które tego naprawdę potrzebują. Dzięki takiej możliwości to my sami decydujemy na co zostaną wydane pieniądze, a nie minister finansów. Fajny tekst – wyczerpujący i obszerny.

odpowiedz

zostaw komentarz