Jeden z rodzajów przepukliny uwięźniętej to przepukliny Littrego bądź Richtera. Zakleszczeniu ulega w tym przypadku jedynie część ściany jelita. Jelito pozostaje drożne, pojawiają się jednak wymioty i bóle brzucha. doczytaj o ,