Jakie warunki trzeba spełniać i co warto wiedzieć, chcąc się starać o polskie obywatelstwo? Jak uzyskać obywatelstwo polskie? Jak otrzymać obywatelstwo polskie przez uznanie? Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania obywatelstwa polskiego?...Ile trwa ubieganie się o obywatelstwo polskie? Zostało już wspomniane, że uzyskanie obywatelstwa, czy nawet karty pobytu stałego jest procesem długotrwałym.