Twój partner stara się o obywatelstwo polskie? Co trzeba wiedzieć starając się o polskie obywatelstwo?

autor Sandra Kożuchowska
87 x czytano

Związki z obcokrajowcami w obecnych czasach nie są niczym niezwykłym. Gdy jeszcze są one na tyle poważne chce się wspólnie zamieszkać, a partner pozostać stale w Polsce, może się on ubiegać o obywatelstwo polskie. Jak jednak to zrobić? Jakie warunki trzeba spełniać i co warto wiedzieć, chcąc się starać o polskie obywatelstwo?

Jak uzyskać obywatelstwo polskie?

Sposobów nabycia obywatelstwa polskiego jest kilka. Oprócz rzecz jasna urodzenia się w Polsce, co związane jest głównie z narodzinami dziecka, którego przynajmniej jeden rodzic jest obywatelem Polski (prawo krwi), jak również dziecka, którego rodzice są nieznani, ale zostało ono znalezione na terenie Polski (prawo ziemi) oraz dziecko cudzoziemskie adoptowane przez polską rodzinę są jeszcze inne możliwości. Te nadania wynikają jednak z przepisów prawa i dotyczą dzieci.

W przypadku dorosłych cudzoziemców i tych, którzy nie są wymienieni w przepisach wcześniej, obywatelstwo polskie może nadać tylko prezydent RP. Co więcej nie jest on ograniczony żadnymi przepisami i może nadać obywatelstwo każdemu cudzoziemcowi bez względu na to czy spełnia on warunki czy nie. Jedynie co jest brane pod uwagę, to legalne zamieszkanie w Polsce i złożenie odpowiedniego wniosku.

Jest jeszcze coś takiego jak uznanie obywatelstwa i tutaj sprawa wygląda bardziej skomplikowanie.

Jak otrzymać obywatelstwo polskie przez uznanie?

Uznanie obywatelstwa polskiego jest bardziej skomplikowaną procedurą i obejmuje kilka kryteriów, które cudzoziemiec musi spełniać. Przede wszystkim trzeba posiadać zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE, a także posiadać w Polsce stabilny i regularny przychód. Trzeba jednak pamiętać, że otrzymanie obywatelstwa polskiego lub karty stałego pobytu to długotrwały proces i najczęściej należy uzbroić się w cierpliwość.

Warto zapoznać się z szeregiem kryteriów, które będą decydować o uznaniu obywatelstwa polskiego, a są to:

  • Przebywanie na terenie RP nieprzerwanie od minimum 3 lat posiadając zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego z regularnym dochodem
  • Przebywanie na terenie RP nieprzerwanie od minimum 2 lat posiadając zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego, który od minimum 3 lat pozostaje w związku małżeńskim z obywatelem Polski lub nie mając żadnego obywatelstwa
  • Przebywanie na terenie RP nieprzerwanie od minimum 3 lat posiadając zezwolenie na pobyt stały na podstawie statusu uchodźcy nadanego w Polsce
  • Małoletni cudzoziemiec, którego jedno z rodziców jest polakiem, a drugie cudzoziemcem pozostającym za granicą, ale zezwalający na nadanie obywatelstwa
  • Przebywanie na terenie RP nieprzerwanie od 10 lat w sposób legalny i posiadając kartę stałego pobyty lub kartę rezydenta długoterminowego, a także ma stały i regularny dochód oraz prawo do zajmowania lokalu mieszkalnego

Związek, obywatelstwo i prawo

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania obywatelstwa polskiego?

Przede wszystkim konieczne jest wypełnienie wniosku w języku polskim, do tego 1 zdjęcie oraz oryginał lub kopia zgodna z oryginałem aktu urodzenia. Konieczna jest również kopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość, kopia dokumentu potwierdzającego zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta, a także kopia karty stałego pobytu wydanej przez wojewodę. To co jest istotne w staraniu się o obywatelstwo to także znajomość języka polskiego przynajmniej w stopniu komunikatywnym, a co za tym idzie, składając dokumenty konieczne jest również podanie urzędowego poświadczenia znajomości języka.

Potrzebne będą także dokumenty oświadczające o wyjazdach z Polski i powrotach oraz miejscach pobytu, co wymagane jest przy określeniu statusu „nieprzerwanego pobytu”. Istotne będą także dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodowe, a także dokument potwierdzający obywatelstwo małżonka czy posiadanie obywatelstwa polskiego w przeszłości. Przydatne będzie również udokumentowanie stałych dochodów oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.

Ile trwa ubieganie się o obywatelstwo polskie?

Zostało już wspomniane, że uzyskanie obywatelstwa, czy nawet karty pobytu stałego jest procesem długotrwałym. Najczęściej jednak złożona sprawa powinna być rozpatrywana w trybie natychmiastowym, to jest w czasie oczekiwania do jednego miesiąca, jeżeli konieczne jest postępowanie wyjaśniające. Jeżeli sprawa jest wyjątkowo skomplikowana, rozpatrywanie wniosku może potrwać do dwóch miesięcy. W razie niezgody z decyzją Wojewody, istnieje możliwość odwołania. Tutaj jednak należy zgłosić sprawę do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem Wojewody i w ciągu maksymalnie 14 dni od otrzymania decyzji.

Jakie opłaty w związku z nabyciem obywatelstwa polskiego?

Większość procedur administracyjnych wymaga dodatkowych opłat, w przypadku nadania obywatelstwa polskiego sprawa wygląda tak samo. Opłata skarbowa w związku z podjęciem decyzji administracyjnej wynosi 219 złotych i kwota ta może zostać zwrócona w przypadku decyzji odmownej.

podobne tematycznie

zostaw komentarz