Bez znaczenia pozostaje długość przerw pomiędzy okresami zatrudnienia, wymiar czasu pracy, sposób rozwiązania poprzedniego stosunku pracy. Do okresu zatrudnienia wliczany jest również czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Jaki jest wymiar urlopu wychowawczego? doczytaj o , , , , , ,