I jak interpretować wyniki współczynnika MPV? Co to jest MPV? Niskie MPVmorfologia... Wysokie MPVmorfologia Nadpłytkowość objawia się wysokim współczynnikiem MPV. Dzieje się tak głównie w przypadku niedoboru żelaza, chociaż może być także objawem choroby nowotworowej.... oraz ,