I jak zostało to już wspomniane wcześniej, MPV sprawdzane jest podczas ogólnych badań krwi, które należy profilaktycznie, raz w roku, wykonywać.... oraz ,