I jak interpretować wyniki współczynnika MPV? Co to jest MPV? Niskie MPV – morfologia Wysokie MPV... Podwyższone MPV może pojawiać się przy nadczynności tarczycy oraz gdy u badanego zauważono masywne krwotoki. MPV w ciąży W przypadku kobiet w ciąży współczynnik MPV może być zaburzony, co jest całkowicie normalne.... oraz ,