Jak dokonać rozdzielności majątkowej?

autor Agnieszka Lipińska
183 x czytano

Według polskiego prawa małżonkowie, podlegają wspólności majątkowej. Obowiązuje ona od daty ślubu. Wspólnota powstaje z mocy prawa, jednak w trakcie trwania małżeństwa, małżonkowie mogą podjąć decyzję o ustanowieniu rozdzielności majątkowej. Coraz częściej do takiego podziału dochodzi jeszcze przed ślubem. Intercyza z roku na rok staję się coraz bardziej popularna. Rozważasz rozdzielność majątkową i nie wiesz, na którą z opcji się zdecydować? Pomożemy Ci wybrać odpowiedni wariant!

1. Jak rozdzielić majątek po ślubie?

Osoby decydujące się na podział majątku, już po zawarciu małżeństwa, mają do wyboru dwie opcje.Mogą zdecydować się na ustanowienie tzw. rozdzielności przymusowej lub podzielić majątek na podstawie zawartej między małżonkami umowy. Aby móc złożyć wniosek o ustanowienie rozdzielności przymusowej w trakcie trwania małżeństwa musi wystąpić tzw.„okoliczność zawiniona”, czyli ważny powód, dla którego rezygnujemy ze wspólnoty majątkowej np.: alkoholizm małżonka lub trwonienie wspólnego majątku. Pismo można złożyć nawet bez zgody współmałżonka.

2. Co to jest rozdzielność majątkowa umowna?

Z rozdzielnością umowną mamy do czynienia, w sytuacji, gdy małżonkowie na mocy umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego rozdzielają majątek. W dokumencie dokonuje się podziału dorobku pary.Od tej chwili każdy z małżonków ma prawo do majątku nabytego przez siebie po zawarciu umowy i zachowuje prawo do rzeczy zgromadzonych przed podpisaniem intercyzy Majątek nabyty przed zawarciem umowy należy do majątku osobistego małżonka, nie dotyczy to rzeczy, które para kupiła wspólnie.

3. Jak ustanowić umowną rozdzielność majątkową?

Do sporządzenia dokumentu o umownej rozdzielności majątkowej potrzebne są:
• akt zawarcia małżeństwa;
• potwierdzona, pełna zdolność obu stron do czynności prawnych;
• zgodność stron do ustanawianego rodzaju ustroju majątkowego.

Zawarcia umownej rozdzielności nie trzeba uzasadniać.

podpisywanie dokumentów

4. Co to jest rozdzielność majątkowa przymusowa?

Rozdzielności przymusowej dokonuje się na podstawie orzeczenia wydanego przez sąd. Najczęściej ustanawia się ją razem z wydaniem orzeczenia o rozwiązaniu małżeństwa ale rozwód, w tym wypadku nie jest konieczny.

5. Jak dokonać rozdzielności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa?

Aby móc złożyć wniosek o ustanowienie rozdzielności przymusowej w trakcie trwania małżeństwa musi wystąpić tzw.„okoliczność zawiniona”, czyli ważny powód, dla którego następuje rezygnacja ze wspólnoty majątkowej. Taką okolicznością może być np.: alkoholizm małżonka lub trwonienie wspólnego majątku. Pismo można złożyć nawet bez zgody współmałżonka.

6. Jak podzielić majątek po rozwodzie?

Najbardziej popularną przyczyną podziału majątku jest rozwód i separacja. W przypadku rozwodu, wspólnota majątkowa ustaje z mocy prawa, na postawie orzeczenia sądu o rozwiązaniu małżeństwa, chyba że małżonkowie rozdzielili swoje majątki wcześniej. W tym samym wyroku sąd może dokonać podziału majątku wypracowanego w trakcie trwania małżeństwa.

Malzenstwo kloci sie

7. Czy można zmienić lub rozwiązać majątkową umowę małżeńską?

Umowę majątkową małżeńską można zmienić lub rozwiązać. Efektem rezygnacji
jest powstanie między małżonkami wspólności ustawowej,
chyba że strony zdecydowały inaczej.

8. Jak ustanowić rozdzielność majątkową przed ślubem?

Odbywa się poprzez podpisanie umowy przedślubnej, potocznie zwanej intercyzą. Pojęcie to nie funkcjonuje w języku prawnym. Jego fachowym odpowiednikiem jest termin „umowa majątkowa małżeńska”. Intercyza pozwala na wprowadzenie rozdzielności majątkowej. Jednak nie jest to jej jedyna funkcja. Za pomocą tego dokumentu można rozwiązać również inne, ważne dla przyszłych małżonków, kwestie.

Aby intercyza została uznana za ważną w świetle prawa musi mieć formę aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza. Wymagana jest również zgoda obu zainteresowanych stron. Umowę można odwołać w każdej chwili. Możliwa jest również zmiana jej zapisów w trakcie małżeństwa.

9. Co daje intercyza?

Umożliwia każdemu z małżonków samodzielne i swobodne dysponowanie swoim majątkiem. Nabywają oni prawo do pomnażania i zarządzania zgromadzonymi aktywami bez konsultacji z żoną/mężem. Współmałżonek nie może sprzeciwić się rozporządzeniom, w stosunku do składników majątku odrębnego, dokonywanych przez drugiego z małżonków.

Osoba dysponująca majątkiem nie ma obowiązku informowania partnera o sposobie w jak z niego korzysta ani o zaciągniętych zobowiązaniach. Takie rozwiązanie jest korzystne gdy małżonkowie podobnie zarabiają. Jeśli różnica w zarobkach jest znaczna lub jedna ze stron nie przedstawia żadnych dochodów to zawsze spotkamy się z sytuacją, w której ktoś będzie poszkodowany.

szczęśliwa młoda para zaraz po ślubie

10. Jak zawrzeć intercyzę za pośrednictwem pełnomocnika?

Intercyzę można zawrzeć również za pośrednictwem pełnomocnika. W tym celu konieczne jest zastosowanie formy aktu notarialnego. Pełnomocnictwo powinno dokładnie określać postanowienia umowy oraz precyzyjnie wskazywać osobę, z którą umowa ma zostać zawarta.

Mamy nadzieję, że nasz dzisiejszy artykuł pozwolił przybliżyć temat rozdzielności majątkowej. A czy Ty, droga czytelniczko, spotkałaś się z tym terminem? A może sama skorzystałaś z takiego rozwiązania? Daj nam znać co o tym myślisz!

podobne tematycznie

4 komentarze

Karolina 22 sierpnia 2016 - 09:43

Niektórzy traktują to jako akt braku zaufania. Dla mnie jednak to bardzo praktyczne rozwiązanie. Trzeba sobie tyko wszystko dobrze wyjasnić.

odpowiedz
Ewa 23 sierpnia 2016 - 09:13

Ja biorąc ślub z moim mężem nie myślałam nawet o intercyzie bo wierzę, że nigdy nie będzie ona konieczna. Zawsze zastanawiam się, jak może poczuć się małżonek któremu proponuje się takie posunięcie. Przecież to zakładanie, że małżeństwo mogłoby się rozpaść. Ja nie dopuszczam do siebie takiej myśli, a jeśli przyjdzie kryzys, to chce go pokonać

odpowiedz
małżoneknr1 24 sierpnia 2016 - 20:29

Jedna zdrowa zasada. Rozdzielności dokonujemy w sytuacji, kiedy w związku wszystko gra i jest to normalna procedura na wypadek gdyby coś nie zagrało, na zdarzenie losowe. Nie ma tu mowy o braku zaufania itp. My mamy rozdzielność i była to nasza przemyślana decyzja bez antagonizmów stron.

odpowiedz
Karen 29 sierpnia 2016 - 20:22

W końcu trafiłam na rzeczowy artykuł na ten temat. Wszystko jest dokładnie opisane. No i uważam, że intercyza to jest bardzo sensowne rozwiązanie. Potem nie trzeba zakładać sprawy majątkowej.

odpowiedz

zostaw komentarz