W jakich sytuacjach samotna matka może ogłosić upadłość konsumencką?

autor Hanna Ryjek
217 x czytano

Upadłość konsumencka pojawiła się w polskim prawie stosunkowo niedawno, bo dopiero 10 lat temu. Umożliwiła ona ogłoszenie bankructwa osobom, które stały się niewypłacalne, a taki stan nie był skutkiem ich przemyślanego działania. Mówi się, że upadłość może ogłosić niemal każdy konsument, który spełnia określone przez ustawę warunki. A jak jest w przypadku samotnych matek?

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to redukcja lub umorzenie zobowiązań osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Warunkiem jest zaistnienie niezawinionej niewypłacalności. Ogłosić upadłość można raz na 10 lat. Wszczęcie postępowania sądowego rozpoczyna się na wniosek dłużnika.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Przepisy wskazują przesłanki, dzięki którym można ogłosić upadłość konsumencką. Warunkiem zasadniczym jest niewypłacalność. Dana osoba musi już w chwili wnioskowania o bankructwo, mieć utraconą zdolność do uregulowania zobowiązań. Nie można zatem starać się o ogłoszenie upadłości wiedząc, że dopiero za 2 miesiące zostanie się bez pracy.

Wnioskować o oddłużenie może więc każdy, kto nie doprowadził do tego celowo i nie dopuścił się do rażącego niedbalstwa. Wynika z tego, że upadłość konsumencka może być ogłoszona również przez matkę samotnie wychowującą dzieci (UpadłośćKonsumencka.com.pl), o ile spełnia ona te warunki.

Spacerująca matka z dzieckiem

Powody oddalenia wniosku o upadłość konsumencką

Głównym powodem, dla którego wniosek o upadłość może zostać odrzucony, jest stwierdzenie, że osoba starająca się o ogłoszenie bankructwa, doprowadziła do niego w sposób celowy, a zadłużenie powstało wskutek rażącego niedbalstwa. Wśród innych czynników przemawiającym za odrzuceniem wniosku wyróżnia się między innymi niezgodne z prawdą lub niepełne dane zawarte we wniosku, umorzenie całości lub części zobowiązań w poprzednio prowadzonym postępowaniu upadłościowym, umorzenie postępowania upadłościowego prowadzonego w terminie 10 lat przed dniem złożenia wniosku.

Czy samotna matka nie posiadająca majątku może ogłosić upadłość?

Tak. Wnioskować o upadłość mogą również osoby, które nie mają majątku. Zajęciu nie podlegają rzeczy, które zapewniają utrzymanie i funkcjonowanie dłużnika oraz jego rodziny. Oddłużenie ma bowiem na celu przywrócenie zdolności do normalnego funkcjonowania.

Plan spłaty i oddłużenie konsumenta

W przypadku, kiedy majątek dłużnika nie pozwala na spłacenie jego długów w 100%, sąd ustala dodatkowo plan spłat. Bierze pod uwagę zarobki i możliwości finansowe dłużnika i na tej podstawie rozkłada on płatności. W zależności od wysokości zobowiązań, miesięczne raty mogą wynosić kilkaset lub kilkadziesiąt złotych. Plan spłat szacowany jest na okres maksymalnie 5 lat. W wyjątkowych sytuacjach okres ten można wydłużyć. W przypadku, kiedy np. samotna matka jest w bardzo trudnej sytuacji, sąd może odstąpić od wyznaczania planu spłat, a zobowiązania mogą zostać umorzone.

podobne tematycznie

1 komentarz

Alicja 4 stycznia 2020 - 10:04

Jestem samotna mamą od 1 roku życia mojego dziecka, ojciec z alimentami zalega na dziecko i jest mu dluzny kilkanaście już tysięcy zł. Mój wniosek… rok zbieranych dokumentów… i sprawa… Postanowienie.. Oddalić. Z pensji na którą latami pracowałam by żyć godnie i zawsze odprowadzalam składki… Komornik zabiera ponad połowę, zostawiając minimalną krajową i jak tu żyć?
Wkradła się wcześniej rozwijająca depresja, która.. jest niestety leczona ponieważ przeszkadzała w codziennym funkcjonowaniu.

odpowiedz

zostaw komentarz