Dokumenty potrzebne do chrztu, formalności w kościele

autor Kamil Lubartowicz
219 x czytano

Chrzest jest dla katolików niezwykle ważnym wydarzeniem. Można powiedzieć, że to przyjęcie nowego członka do społeczności Kościoła. Jednak oprócz sfery duchowej jest też ta bardziej przyziemna – aby ochrzcić dziecko, trzeba dopełnić pewnych formalności i przedstawić odpowiednie dokumenty. Omówmy więc sakrament od tej bardziej prozaicznej, urzędowej strony.

Jakie dziecko może zostać ochrzczone?

Według oficjalnych instrukcji Episkopatu, do chrztu musi zostać dopuszczone każde dziecko zgłoszone przez rodziców lub prawnych opiekunów, jeśli są to osoby wierzące i zobowiążą się do wychowania dzieci w wierze. Co oznacza, że kapłan nie może na przykład odmówić udzielenia chrztu dziecku rodziców wierzących i zobowiązujących się przekazać tę wiarę dziecku, nawet jeśli żyją oni w związku niesakramentalnym.

Kiedy dziecko nie zostanie ochrzczone?

Są też okoliczności, w których kapłani odmawiają udzielenia sakramentu chrztu. Dotyczy to między innymi sytuacji, gdy rodzice są niewierzący, ponieważ obrzęd chrztu powinien być wstępem do wychowania dziecka w wierze katolickiej. Jeśli zatem decydują się na ten krok na przykład jedynie ze względu na opinię znajomych, ksiądz odmówi udzielenia chrztu.

przeczytaj także:  Jakie rzeczy potrzebne są do chrztu dla dziecka?

Oprócz tego kapłan nie może też udzielić chrztu bez zgody rodziców lub prawnych opiekunów, za wyjątkiem sytuacji wystąpienia realnego zagrożenia życia dziecka.

chrzest

Jak wyglądają przygotowania do chrztu?

Rodzice dziecka powinni zgłosić się do zakrystii nie później niż dwa miesiące przed terminem uroczystości z niezbędnymi dokumentami i danymi rodziców chrzestnych. Przed chrztem organizowane są dla rodziców i chrzestnych nauki – zwykle nie zajmuje to więcej niż jedno lub dwa spotkania.

Jakie dokumenty są potrzebne do chrztu katolickiego?

Aby ochrzcić dziecko, należy dysponować kilkoma ważnymi dokumentami. Trzeba przedstawić do wglądu skrócony akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego. Jeśli rodzice dziecka są po ślubie kościelnym, to również powinni udokumentować to odpowiednim świadectwem. Należy przedstawić także, jak wspomnieliśmy, dane rodziców chrzestnych, a zatem ich imiona i nazwiska, wiek oraz adres.

przeczytaj także:  Jakie dokumenty są potrzebne do chrztu?

Jeżeli rodzice nie mieszkają w parafii, w której chcą ochrzcić dziecko, powinni w dniu chrztu przedstawić zgodę proboszcza swojej parafii. Podobnie w sytuacji, kiedy to rodzice chrzestni mieszkają w innej parafii. Oprócz tego rodzice i chrzestni w dniu chrztu powinni przedstawić zaświadczenie o odbytej spowiedzi. Są też zobowiązani do złożenia podpisów w parafialnej księdze chrztu.

Kto może zostać rodzicem chrzestnym?

Rodzice chrzestni są wyznaczani przez rodziców przyjmującego chrzest (albo przez niego samego, jeśli bierze chrzest w wieku dorosłym). Rodzic chrzestny powinien być katolikiem, bierzmowanym, przyjmującym komunię i prowadzącym życie zgodne z zasadami wiary i funkcją, jaką ma pełnić. Musi mieć ukończone 16 lat. Oczywiście nie może ciążyć na nim żadna kara kanoniczna. W roli rodziców chrzestnych nie mogą też wystąpić biologiczni rodzice chrzczonego dziecka.

przeczytaj także:  Co potrzebne do chrztu dla matki chrzestnej?

podobne tematycznie

zostaw komentarz